Zásady ochrany osobních údajů autoexus.cz

Verze 09.02.2022

Tyto zásady vypracovala společnost eXus Development, sídlící na adrese Oscar Colbrandtstraat 12, 9040 Gent Belgie. Společnost eXus Development respektuje vaše soukromí. V tomto prohlášení bychom vás rádi informovali, jak společnost eXus Development shromažďuje, používá a chrání osobní údaje .

1. Které osobní údaje shromažďujeme autoexus.cz?

autoexus.cz shromažďuje pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom mohli poskytovat naše služby.

1.1 Registrace

Za účelem umístění prodejní reklamy na naše stránky je uživatel povinen se zaregistrovat. Následně se shromažďují a ukládají do databáze následující osobní údaje uživatele:

E-mailová adresa - Povinné. Používá se jako uživatelské ID a pro komunikaci, za účelem přijímání komunikace od nás a potenciálních kupujících.
Jméno, Příjmení, Heslo, Kategorie, Telefon - Povinné. Shromažďuje se k identifikaci uživatele, k určení kategorie uživatele jako jednotlivce nebo společnosti.
PSČ, Město, Region, Země - Povinné. Shromažďuje se za účelem určení polohy uživatele a zobrazování reklam podle města, regionu nebo země.
Extra Info, Ulice - Nevyžadováno. Čistě informativní, shromážděné a zobrazené v profilu uživatele.
Název společnosti nebo prodejce, DIČ, Web - Nevyžadováno. Tyto údaje jsou shromažďovány pouze od společností, nevztahují se na jednotlivce, zobrazují se pouze v reklamních inzerátech a profilech společností.

1.2 Kontaktní formulář

Název, E-mailová adresa - Tato data slouží pouze k tomu, abychom mohli odeslat zprávu na e-mailovou adresu nás nebo prodejce uživatele, identifikovat odesílatele a odpovědět na jeho zprávu. Neukládají se v databázi.

2. Uživatelská práva.

2.1 Právo na změnu údajů.

Uživatel má vždy právo svá data upravit sám nebo si je nechat naším prostřednictvím změnit.
Můj profil --> Upravit --> Uložit nebo https://autoexus.cz/contact

2.2 Právo na smazání

Uživatel má vždy právo smazat svá data sám nebo naším prostřednictvím.
Můj profil --> Upravit --> dstranit nebo https://autoexus.cz/contact

2.3 Právo kopírovat data.

Uživatel má vždy právo obdržet kopii svých údajů e-mailem nebo poštou https://autoexus.cz/contact

3. Zabezpečení dat.

eXus Development vynakládá veškeré úsilí na ochranu vašich osobních údajů a soukromí pomocí technických a fyzických opatření.

4. Sdílení dat s třetími stranami.

Informace, které shromažďujeme, nejsou sdíleny s třetími stranami.

5. Změny našich zásad ochrany osobních údajů.

Čas od času můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů, proto doporučujeme, abyste je pravidelně kontrolovali. Poslední změna 09.02.2022.